สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรขนาดเล็ก
   AS Anti-Virus Premier
   AS Anti-Virus Netbook
   AS Internet Security
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ISP Solution (SaaS)
Security Services


 
 
 

 
 
ซอฟต์แวร์ซีเคียวริตี้ อันดับ #1!            
ผลทดสอบแสดงอัตราการตรวจจับไวรัส
 
ที่มา: Virus-Centre.com 2011 Test Report
 
3 สถิติระดับโลก
  • ตรวจจับไวรัสได้ดีทีสุด
  • ตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆได้ไวที่สุด
  • อัพเดทฐานข้อมูลบ่อยที่สุด

Virus-Centre.com        SecurityReviews.org
รายงานเปรียบเทียบการทดสอบ
คุณสมบัติเด่น
การปกป้อง 8 ระดับ
ความต้องการของระบบ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
บริการ

คุณสมบัติเด่น :  
AS Anti-Virus Netbook Edition ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ซึ่งมีหน่วยประมวลผลความเร็วต่ำ หน่วยความจำและแบตเตอรี่มีจำกัด

คุณสมบัติขั้นสูง:
● ใช้ทรัพยากรหน่วยความจำของเครื่องน้อย
● กินพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ
● ตอบสนองได้เร็วขึ้น

AS Anti-Virus มีความเร็วสูงกว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอื่น ๆ มากกว่า 80%
ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง :  
ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเหล่านี้ได้ถูกรวมไว้อยู่ใน AS Anti-Virus Netbook Edition:
            
 
เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย 8 ระดับ :  
AS Anti-Virus Netbook Edition ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงจาก AvailaSoft ซึ่งรวบรวมไว้ด้วย การป้องกันไวรัสในตัวไฟล์, การป้องกันไวรัสในจดหมาย, การตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย (IWDL), การป้องกันล่วงหน้า, การป้องกันรหัสผ่าน (PEPG), Computer Cleaning, การเข้ารหัสความปลอดภัย, การลบทั้งหมด, การสแกนทั้งหมด และ ดับเบิ้ลอัพเดท

ระดับ 1:  การป้องกันไวรัสในตัวไฟล์

ระดับ 2:  การป้องกันไวรัสในจดหมาย

ระดับ 3:  การตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย (IWDL)

 

ระดับ 4:  การป้องกันล่วงหน้า

 

ระดับ 5:  การป้องกันรหัสผ่าน (PEPG)

 

ระดับ 6:  Computer Cleaning

 

ระดับ 7:  การเข้ารหัสความปลอดภัย

 

ระดับ 8:  การลบทั้งหมด