สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรขนาดเล็ก
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
   AS Enterprise Security
   รายงานเปรียบเทียบการทดสอบ
   การปกป้อง 8 ระดับ
   ความต้องการของระบบ
   บริการ
ISP Solution (SaaS)
Security Services 
 
 
ซอร์ฟแวร์ซีเคียวริตี้ อันดับ #1!            
AS Enterprise Security ได้รวมคุณลักษณะทั้งหมดของ AS Anti-Virus เอาไว้เพื่อตรวจสอบไวรัสและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลทดสอบแสดงอัตราการตรวจจับไวรัส
 
ที่มา: Virus-Centre.com 2011 Test Report
 
3 สถิติระดับโลก
  • ตรวจจับไวรัสได้ดีทีสุด
  • ตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆได้ไวที่สุด
  • อัพเดทฐานข้อมูลบ่อยที่สุด

Virus-Centre.com        SecurityReviews.org
 
รายงานเปรียบเทียบการทดสอบ
คุณสมบัติเด่น
การปกป้อง 8 ระดับ
ความต้องการของระบบ
บริการ
คุณสมบัติเด่น :  

AS Enterprise Security ได้รับการยอมรับว่าเป็นซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่ใช้ในองค์กรได้ดีที่สุด ทางด้านป้องกันระบบจาก ไวรัส, แฮกเกอร์, สปายแวร์ และการโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

AS Enterprise Security ประกอบด้วย:
●  AS Enterprise Security Console
●  AS Anti-Virus Client
●  AS Anti-Virus Server

คุณสมบัติขั้นสูง:
●  Remote Installation
●  Scheduled Scans
●  Comprehensive Risk Management
●  Double Updates Management
●  Software Upgrade Management
●  Centralized Reports

 
ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง :  
ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเหล่านี้ได้ถูกรวมไว้อยู่ใน AS Anti-Virus Client และ AS Anti-Virus Server:
            
 
เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย 8 ระดับ :  
AS Anti-Virus Client และ AS Anti-Virus Server ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงจาก AvailaSoft ซึ่งรวบรวมไว้ด้วย การป้องกันไวรัสในตัวไฟล์, การป้องกันไวรัสในจดหมาย, การตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย (IWDL), การป้องกันล่วงหน้า, การป้องกันรหัสผ่าน (PEPG), Computer Cleaning, การเข้ารหัสความปลอดภัย, การลบทั้งหมด, การสแกนทั้งหมด และ ดับเบิ้ลอัพเดท

ระดับ 1:  การป้องกันไวรัสในตัวไฟล์

ระดับ 2:  การป้องกันไวรัสในจดหมาย

ระดับ 3:  การตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย (IWDL)

 

ระดับ 4:  การป้องกันล่วงหน้า

 

ระดับ 5:  การป้องกันรหัสผ่าน (PEPG)

 

ระดับ 6:  Computer Cleaning

 

ระดับ 7:  การเข้ารหัสความปลอดภัย

 

ระดับ 8:  การลบทั้งหมด